Tamminen, Kalevi Tillbaka

Tamminen, Kalevi Reino (f. 5/4 1928 S:t Marie), teolog, teol. och fil.dr 1967. T. prästvigdes 1952 och var därefter bl.a. 1955-63 sekreterare vid kyrkans central för uppfostringsfrågor samt 1963-68 assistent vid Helsingfors universitet, där han 1970-91 var professor i praktisk teologi, särskilt religionspedagogik. Hans undersökningar av barns och ungas religiösa och etiska utveckling har resulterat bl.a. i verket Religious development in childhood and youth (1991, ty. övers. Religiöse Entwicklung in Kindheit und Jugend, 1993).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, präster, teologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman