Tammi, Pekka Tillbaka

Tammi, Pekka Olavi (f. 17/8 1952 Hfrs), litteraturforskare, fil.dr 1986. T. var 1980-92 forskningsassistent och yngre forskare vid Finlands Akademi samt utnämndes 1993 till professor i allmän litteraturvetenskap vid Tammerfors universitet. Han disputerade på en avhandling om Vladimir Nabokovs alstring och har därtill bl.a. sammanställt den på finländskt material baserade narratologiska studien Kertova teksti (1992). T. har även bidragit till att precisera litteraturvetenskapens teoretiska begreppsapparat.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, litteraturforskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman