Tallqvist Tore Tillbaka

Tallqvist, Tore Gustav (f. 25/12 1941 i Hfrs), arkitekt, son till J.O. T. Han utexaminerades 1969 från Tekniska högskolan, där han 1969-72 verkade som assistent i bostadsplanering och 1979-83 som äldre assistent och speciallärare i arkitekturhistoria samt 1983-85 som biträdande professor i arkitekturhistoria. T. är sedan 1985 professor i arkitektur vid Tammerfors tekniska universitet, de senaste åren som chef för avdelningen för arkitekturhistoria och teori. Efter praktik hos Bengt Lundsten 1962-65 och Alvar Aalto 1965-72 har han innehaft egen praktik i mindre skala sedan 1972.

T. är en kunnig och inspirerande föreläsare och har profilerat sig som central gestalt inom finländsk arkitekturundervisning. Han har utvecklat en arkitekturteoretisk modell för undervisningen, där han bl.a. påvisar betydelsen av historisk kunskap i planeringen. T. betraktas som en av landets främsta experter på arkitekturhistoria och samhällsplanering. Han tjänstgjorde 1986-88 som rådgivande arkitekt vid restaureringsprojektet för Gamla Borgå och har verkat som domare i ett flertal nationella arkitekturtävlingar samt innehaft ett stort antal förtroendeposter, bl.a. ordförandeskapet för statens arkitekturkommission 1992-97. (Patrick Eriksson)

TallqvistToreTallqvist, Tore. Ledde en arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatte 1996 för att utforma ett arkitekturpolitiskt program för Finland. Foto: Tore Tallqvist.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 20.07.2009 av Sigbritt Backman