Tallqvist, Theodor Tillbaka

Tallqvist, Theodor Waldemar (f. 7/6 1871 Hausjärvi, d. 24/6 1927 Hfrs), läkare, med.o.kir. dr 1899, son till Theodor T. d.ä. T. var från 1910 professor i medicinsk klinik vid Helsingfors universitet. Han publicerade arbeten bl.a. om inresekretoriska sjukdomar, var en framstående expert på blodsjukdomar och intresserade sig speciellt för förgiftning som orsak till dem; bl.a. ansåg han att bandmaskanemin berodde på att masken utsöndrade ett gift. T. utvecklade en metod att uppskatta blodets hemoglobinhalt, den s.k. T:ska skalan. Provet var en föregångare till nutidens testremsor ("stix") och användes i hela världen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.06.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2009 av Main.DataConverter