Tallqvist, Theodor Tillbaka

Tallqvist, Henrik Theodor (f. 23/5 1839 Euraåminne, d. 16/5 1912 Åggelby), järnvägsingenjör, far till Hjalmar Tallqvist (systerson till järnvägsbyggaren Knut Stjernvall). Tallqvist ledde med skicklig hand en lång räcka på varandra följande järnvägsbyggen, bl.a. Åbobanan (1874-76) och Vasabanan (1879-82); utövade som ledamot av flera lantdagskommissioner och som överingenjör vid Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna från 1881 ett stort inflytande på järnvägsbyggnadspolitiken. Avgick 1893, sedan han blivit förbigången vid besättandet av posten som chef för ämbetsverket och vägrat motta ett samma år erbjudet adelskap. (Finlandssvenska tekniker I, 1923)TallqvistHTheodor.jpgTallqvist, Theodor. Ledde med skicklig hand ett stort antal järnvägsbyggen. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.


Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
järnvägar, ingenjörer (yrken)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 09.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman