Takala, Martti Tillbaka

Takala, Martti Ilmari (f. 20/12 1924 Hfrs, d. 6/1 2012), psykolog, fil.lic. (disp.) 1951, make till Annika T. Han var 1954-88 professor i psykologi vid pedagogiska högskolan i Jyväskylä, sedermera Jyväskylä universitet, där han var rektor 1963-67 och 1982-88; avdelningschef vid undervisningsministeriet 1967-70. T. publicerade tillsammans med sin hustru verk om barnfamiljer och barnpsykologi samt arbeten från andra områden inom psykologin. Av de verk makarna skrev tillsammans kan nämnas Psykologinen kehitys lapsuusiässä (1980). Deras son, samh.dr (1983) Tuomas T. (f. 1949), blev 1992 biträdande professor i pedagogik vid Tammerfors universitet samt sedermera professor i ämnet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, psykologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Psykologi
Skapat 18.01.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman