Taipale, Vappu Tillbaka

Taipale, Vappu Tuulikki (f. 1/5 1940 Vasa), läkare och ämbetsman, med.o.kir.dr 1980, maka till Ilkka T. T., som är specialist i barnpsykiatri och ungdomspsykiatri, arbetade 1970-74 vid Aurora sjukhus i Hfrs, 1975-79 på Barnkliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus och 1980-84 som biträdande professor i barnpsykiatri vid Kuopio högskola. Hon utnämndes 1988 till docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Tammerfors universitet och 1990 till docent i barnpsykiatri vid Kuopio universitet. T. var social- och hälsovårdsminister (soc.dem.) 1982-84. Hon har verkat som generaldirektör för Socialstyrelsen 1984-91, för social- och hälsovårdsstyrelsen 1991-92 och sedan 1992 för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes. 1999-2003 var hon vice ordförande för styrelsen för Finlands Akademi och sedan 1999 är hon styrelsemedlem i teknologiska utvecklingscentralen Tekes. T., som har haft många internationella uppdrag, utsågs till medlem i rådet för FN-universitetet 2000 och är sedan 2004 dess ordförande. Hon har aktivt deltagit i fredsarbetet, bl.a. inom Läkare för socialt ansvar och Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen IPPNW. Hennes sakkunskap har använts inom många olika områden såsom den mentala hälsan, jämlikheten mellan könen, den åldrande befolkningen och flyktingfrågan samt inom arbetet mot prostitution, våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av barn. Bland T:s skrifter märks Rauhan lapset 1982, Lastenpsykiatria 1991, Lasten mielenterveystyö 1992 och Isoäitikirja 1998. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter