Taipale, Ilkka Tillbaka

Taipale, Väinö Ilkka Ilari (f. 29/11 1942 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1982. T., som är specialist i psykiatri, disputerade på en avhandling om de bostadslösa alkoholisternas situation. Han arbetade 1988-91 som överläkare vid Mariefors sjukhus och 1991-96 som ansvarig överläkare vid detsamma. T. utnämndes 1989 till docent i socialmedicin vid Tammerfors universitet och verkade 1993-94 som tf. professor i socialpsykiatri vid Tammerfors universitet och som tf. överläkare vid polikliniken för allmän psykiatri vid Tammerfors universitetssjukhus.

T. är också känd som politiker, pacifist och medborgaraktivist. Hans partitillhörighet är socialdemokratisk. Han har varit riksdagsman 1971-75 och 2000-07 samt medlem av Helsingfors stadsfullmäktige 1969-80 och fr.o.m. 1993. T. var under senare delen av 1960-t. initiativtagare till Novemberrörelsen och en av de drivande krafterna bakom den. Han spelade vidare fr.o.m. 1960-t. en ledande roll inom De hundras kommitté i Hfrs och engagerade sig i fredsrörelsen bl.a. som styrelsemedlem i och ordförande för Finlands fredsförbund samt 1981-97 som medlem i styrelsen för Internationella fredsbyrån. Sedan 1996 är han medlem av fullmäktige för Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen IPPNW. Bland de föreningar T. har engagerat sig i märks också Läkare för socialt ansvar.

T. har arbetat oförtrutet för att förbättra de bostadslösas, fångarnas, de psykiskt sjukas, alkoholisternas, de arbetslösas och flyktingarnas situation i Finland. Han har publicerat bl.a. skrifterna Elämä, kuolema ja politiikka 1980, Rauhankirjallisuuden bibliografia 1987, Miehenä maailmassa 1995, War of Health 2002 och Asunnottomuuden bibliografia 2006. (Tom Pettersson)

TaipaleIlkkaTaipale, Ilkka. En läkare med socialt samvete. Hör till dem som har gjort en synlig och viktig insats för män som drabbats av utslagning. Foto: Lehtikuva Oy, H. Saukkomaa.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 20.07.2009 av Sigbritt Backman