Svenska Österbottens folkakademi Tillbaka

Svenska Österbottens folkakademi (SÖFF) , Närpes, folkhögskola, gr. 1901, upprätthålls av Svenska folkhögskolan SFV. Då verksamheten inleddes hette skolan Närpes lantmanna- och husmodersskola. I praktiken arbetade den från början som en folkhögskola. Dess förste föreståndare var Jacob Tegengren, som hade bekantat sig med den danska folkhögskolan på ort och ställe, och S. har följaktligen alltid genomsyrats av en humanistisk och grundtvigsk anda. På folkakademin finns idag en ungdoms- och fritidsinstruktörslinje och en konstlinje. Dessutom erbjuder S. undervisning för det tionde läsåret (avsedd för ungdomar som slutfört grundskolan), utbildar handledare för personer med autism eller utvecklingsstörningar, ger invandrar- och medieutbildning samt arrangerar kortkurser inom den fria bildningen och det öppna universitetet. Folkakademin tjänstgör sedan 1990-t. även som ett studiecenter, i samarbete med högskolor och andra studiecentra, och ger flerformsutbildning inom det öppna universitetet och den fria bildningen. 2001-03 skapade S. studiecenternätverket Cygnus tillsammans med bl.a. Åbolands folkhögskola och aktörer inom den fria bildningen. Folkakademin deltar sedan 1999 i distansutbildningsnätverket Nitus i Sverige. (Växa tillsammans: Närpes folkhögskola Svenska Österbottens folkakademi 1901-2001, 2001)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, folkhögskolor, folkakademier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Skolor och gymnasier
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman