Svedberg, Anders Tillbaka

Svedberg, Anders (f. 11/3 1832 Munsala, d. där 25/1 1889), lärare och tidningsman. Den självlärde Svedberg blev 1856 lärare vid socknens nyinrättade ambulatoriska folkskola och grundade 1862, sedan den upphört, på egen bekostnad en fast folkskola i Storsved i Munsala, den första i Österbotten. Där tillämpades avancerade undervisningsmetoder, ofta med anknytning till praktisk verksamhet i det dagliga livet. 1861 kallades Svedberg till medlem i den kommitté som granskade Uno Cygnaeus förslag till folkskolväsendets inrättande. Genom sina tidningar utövade Svedber ett betydande kulturellt inflytande på sin omgivning; framförallt gäller detta folkbladet Österbotten, som han grundat och själv redigerade 1864-78. Svedberg var från 1884 redaktör för Österbottniska Posten och därtill medarbetade i ett femtontal tidningar i Finland och Sverige. I talrika lättfattliga småskrifter behandlade han även allmänna ämnen. Svedberg representerade bondeståndet vid lantdagarna 1877-88. Som lantdagsman arbetade han för reformer i liberal anda på olika samhällsområden. Hans skola, uppförd enligt ritningar av C.A. Setterberg, tjänstgör sedan 1976 som skolmuseum ( Finlands svenska skolmuseum). (J.J. Huldén, Anders Svedberg: skolman, tidningsman, lantdagsman, 1932; S. Strömborg, Anders Svedberg: en folkets man, 1932; A. Huldén, Ur Anders Svedbergs skrifter och tal, 1932; L. Huldén/A. Holm, En folkets man: berättelsen om Anders Svedberg från Munsala, 2001; P. Tonberg, Museum "i grevens tid": Finlands svenska skolmuseum 1976-2006, 2006) SvedbergA.jpgSvedberg, Anders. Grundade 1862 på egen bekostnad en folkskola i Storsved då den ambulatoriska skolan upphört. Foto: Museiverket, Daniel Nyblin, Helsingfors. SvedbergAnders.jpg Anders Svedbergs skola i Storsved blev en föregångare inom den finländska skolvärlden. Som den första folkskolan i Svenskfinland fick den en central betydelse för folkbildningen i hela svenska Österbotten. Foto: Ove Lillas.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, journalister, lantdagsmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 29.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman