Suomen valtakunnan liitto Tillbaka

Suomen valtakunnan liitto (SVL), Hfrs, gr. 1942, samlingsorganisation för ultrahögerpartiet IKL och ett antal mindre nazistiska grupperingar (nazism). Avsikten var att på det splittrade extremhögerfältet skapa en större organisation som bl.a. vore en lockande partner även för tyskarna, som upprätthöll mycket korrekta relationer med den högsta statsledningen men visade föga intresse för de nazistiska smågrupperingarna. Som "ledare" för S. framträdde den kände ögonläkaren Mauno Vannas, vilken 27/1 1942 erhöll i uppdrag att låta utarbeta ett program för den "nationalsocialistiska oppositionen" med tanke på den blivande nyordningen i Finland. Ett principprogram innehållande åtskilligt med tankegods utmärkande för den nationalsocialistiska ideologin trycktes (detta tillställdes även i tysk översättning bl.a. Himmler och Rosenberg). På baksidan av detta programutkast fick den som önskade ansluta sig teckna sitt namn. Enligt uppgift gjordes detta av ca tvåtusen personer, bland dem påfallande många företrädare för konst, kultur och vetenskap; till de namnkunnigaste hörde skulptören Wäinö Aaltonen, kvartärgeologen Väinö Auer, författaren Lauri Haarla, tonsättaren Yrjö Kilpinen, språkforskaren J.J. Mikkola, skulptören Jussi Mäntynen, filmregissören Risto Orko och folkloristen Väinö Salminen. Parallellt med namninsamlingen bedrevs en tämligen vidlyftig penninginsamlingsverksamhet. De som anslutit sig förutsattes betala en månadsavgift efter ekonomisk förmåga. Avgifterna och donationerna från näringslivet (bl.a. av skeppsredaren Antti Wihuri) garanterade att organisationen inte behövde lida brist på medel, men verksamheten kom aldrig igång på allvar, eftersom man inväntade det ögonblick då kriget hade förts till ett segerrikt slut och tyskarna hade lämnat landet. Först i denna situation hade ett maktövertagande kunnat bli aktuellt. (Henrik Ekberg)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
andra världskriget, nazism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman