Suomen naisyhdistys Tillbaka

Suomen naisyhdistys, gr. 1884 i Hfrs, är Finlands äldsta kvinnosaksorganisation. Suomen naisyhdistys arbetade bl.a. för att kvinnor skulle få samma rätt som männen att gå i skola, studera vid universitetet och inneha tjänst. Föreningen var ursprungligen en tvåspråkig organisation som stod finska partiet nära. 1886 bildades den första lokalavdelningen i Kuopio, där det fanns en aktiv grupp kvinnor som arbetade för kvinnosaken. Författaren Minna Canth var sekreterare för lokalavdelningen av Finsk kvinnoförening. Bland föreningens mera framträdande ledare märks Alexandra Gripenberg (ordf. 1889-1904 o. 1909-13) och Tyyni Tuulio (ordf. 1960-70). Föreningen har sedan 1946 uppträtt enbart under sitt finska namn, men hade redan därförinnan i decennier i praktiken varit finskspråkig. Den hade 2005 ca 300 medlemmar, fördelade på fem lokalavdelningar. Suomen naisyhdistys hör till Kvinnoorganisationernas centralförbund. (Suomen naisyhdistys 100 vuotta, 1984)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kvinnosaksorganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Föreningar
Skapat 23.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman