Sundman Marketta Tillbaka

Sundman, Heljä Marketta (f. 12/3 1949 Hfrs), filolog, fil.dr 1987. S. var 1993-98 biträdande professor i svenska språket vid Åbo Akademi och blev 1998 utnämnd till professor i nordisk filologi vid Åbo universitet. S:s forskning rör den moderna svenska grammatiken, som hon behandlar bl.a. i doktorsavhandlingen Subjektval och diates i svenskan. Grammatiska frågor i kontrastiv belysning svenska-finska har hon dessutom ägnat sitt intresse. Barns tvåspråkighet är temat för monografierna Tvåspråkigheten i skolan (1994) och Barnet , skolan och tvåspråkigheten (1998). Avhandlingen belönades med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 1990. (Ann-Marie Ivars)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, svenska, filologi, Norden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 30.10.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman