Sundman, Carl Tillbaka

Sundman, Carl Wilhelm Ignatius (f. 17/12 1810 Hfrs, d. där 14/5 1889), affärsman, kommerseråd. S. fortsatte och utvidgade en av fadern grundad rederirörelse med bl.a. trävaruexport på Spanien. Han verkade som direktör för Ulrikasborgs skeppsvarvsbolag och var en betydande delägare i flera järnbruk m.m. Bl.a. som en av stadens äldste från 1842 tog han flera betydelsefulla initiativ till förskönandet av Hfrs. S. kom att ha ett dominerande inflytande över stadens styrelse under flera årtionden. Det Sundmanska huset vid Södra kajen uppfördes 1818 av fadern Gustaf Wilhelm S. Byggnaden är ett exempel på de bostads- och affärshus som C.L. Engel ritade för rika köpmän i Hfrs. - Hans adoptivson Gösta (Gustaf Röttger) S. (1854-1914) gjorde sig känd genom förnämliga naturvetenskapliga bildpublikationer, tryckta på egen litografisk anstalt (Finlands fågelägg, Finlands fiskar, Finlands roffåglar, alla med text av framstående experter). I början av 1900-t. donerade han tillsammans med några andra personer en samling sjöhistoriska föremål till Finska fornminnesföreningen. Denna samling som länge förblev magasinerad utgjorde stommen i det sjöhistoriska museum som öppnades 1981.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), affärsmän, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter