Stundars Tillbaka

Stundars, friluftsmuseum och kulturcentrum i Korsholm, förvaltas av föreningen Stundars rf. Museibyn utbyggdes huvudsakligen på 1970-talet, men grunden lades redan på 1930-talet av läraren Gunnar Rosenholm som 1938 bildade en museiförening i Solf. Museet som numera omfattar ett sextiotal byggnader, presenterar främst olika hantverkarmiljöer och backstugor med lokal anknytning, men där finns även en större bondgård från mitten av 1800-talet, en byskola, en lanthandel och författaren Jarl Hemmers barndomshem, som flyttades till platsen från Vasa 1981. Husen och deras inredning ger en bild av förhållandena kring sekelskiftet 1900. Stundars anordnar olika publika tillställningar, t.ex. hantverkardagar, marknader, barnaktiviteter, kalas med servering av traditionella maträtter och friluftskonserter. I Hemmersgården arrangeras konserter och konstutställningar. På Stundars finns även konstateljéer, tryckerimuseum, butik, café och beställningsrestaurang. Verksamheten stöds av Korsholms kommun (G. Rosenholm, Mitt Solf: en bok om solfbygden och S. hantverksby, 1987)





Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), historia, befolkning, ytformer, bebyggelsehistoria, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 30.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.09.2010 av Sigbritt Backman