Storå, Siv Tillbaka

Storå, Siv Ingeborg (f. 17/8 1934 Geta), bibliotekarie och litteraturforskare, fil.dr 1990. S. var 1959-73 amanuens vid Steinerbiblioteket och från 1978 knuten till Åbo Akademis bibliotek; föreståndare för förvärvsavdelningen 1983-95 och överbibliotekarie 1995-98. Hennes doktorsavhandling Lyriker med förhinder (1990) är en inkännande studie i Olof Lagercrantz tidiga författarskap och lyfter bl.a. fram hans kontakter med Hagar Olsson. S. har även sammanställt en rad bibliografier och flitigt medarbetat i Finsk Tidskrift, där hon 1974-94 tillhörde redaktionen. Gift med etnologen Nils S. från 1958. (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliotekarier, litteraturforskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Bibliotek
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2017 av Lasse Sundman