Stiftelsen för kulturarvet i Finland Tillbaka

Stiftelsen för kulturarvet i Finland (Suomen kulttuuriperinnön säätiö), Hfrs, gr. 1984, privaträttslig stiftelse vars uppgift är att bevara och vårda kulturhistoriskt värdefull egendom som den beslutat emotta på basis av donation eller testamente; bl.a. bostadsbyggnader, miljöer och trädgårdar. Bakom grundandet av S. stod svensk- och finskspråkiga kulturfonder, landskapsförbund, m.fl. I anslutning till S. verkar även den samtidigt bildade intresseföreningen Främjandet av kulturarvet i Finland (Suomen kulttuuriperinnön tuki), som bl.a. ordnar arbetsuppvisningar och tillfällen för medlemmarna att göra egna arbetsinsatser. Stiftelsen äger bl.a Elias Lönnrots hem på ålderdomen, Lammi gård i Sammatti. Denna var även stiftelsens första objekt när den emottogs genom donation 1987. Senare har stiftelsen förvärvat bl.a. herrgården Brinkhall utanför Åbo.

StiftelsenFoerKulturarvetIFinlandStiftelsen för kulturarvet i Finland. Elias Lönnrots hem på ålderdomen, Lammi gård i Sammatti, var stiftelsens första donation och samtidigt en av de första byggnaderna i Finland som skyddades enligt den 1985 tillkomna byggnadsskyddslagen. Gården rustades upp med insamlade medel och tjänstgör idag som museum. Dess äldsta delar anses härstamma från 1700-t. Foto: Stiftelsen för kulturarvet i Finland.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kultur, donationer, stiftelser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kultur
Skapat 13.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 18.05.2017 av Lasse Sundman