Stenius, Göran Tillbaka

Stenius, Göran Erik (f. 6/7 1909 Viborg, d. 21/6 2000 Hfrs), diplomat och författare, fil.mag. 1935. Stenius var knuten till utrikesministeriet 1942-73, längsta tiden som sekreterare och chargé d´affaires vid ambassaden i Vatikanen, där han kom att spela en avgörande roll när Amos Anderson 1950 inköpte och skänkte renässansbyggnaden Villa Lante i Rom till finländska staten. Han avslutade den diplomatiska karriären som ambassadråd i London 1969-73.

Stenius hörde under slutet av 1930-t. till den unga kulturkonservativa krets, "Det svarta gardet", som med intresse följde de högernationella samhällsexperimenten ute i Europa. Sitt författarskap inledde han med romanen Det okända helgonets kloster (1934), där han mutade in det karelska landskap som så ofta skulle återkomma i hans prosaverk. Essäsamlingen Femte akten (1937) gestaltas som en litterär resa genom Tredje riket, utan större kritiska markeringar. I diktsamlingen Fiskens tecken (1940) dominerar de religiösa reflektionerna. Hungergropen (1944, med flera senare nyutgåvor), Fästningen (1945) och Brödet och stenarna (1959) är ett historiskt epos som med poetisk flykt gestaltar ödemarksliv i ett politiskt och religiöst gränsland under första hälften av 1800-t. En prästfamilj står i centrum för skildringen, där det karelska landsbygdstemat småningom övergår i interiörer från borgerlighetens Viborg. Prosan har must och färg, berättelsen drivs framåt med en kraft som är sällsynt i finlandssvensk prosa. Sina djupa kunskaper i katolska trosföreställningar och italiensk kultur kunde Stenius utnyttja i sin främsta roman Klockorna i Rom (1955), som blev en internationell framgång med översättningar bl.a. till franska och tyska. Det är en genomlyst berättelse om kyrkohistorikern Tomas Cinnelius väg till frid och försoning. Rom och en italiensk bergsby blir miljön för ett tidlöst mysteriespel. Ett liknande tema återkommer i Stenius sista roman Bronspojken från Ostia (1974), där de stora existentiella frågorna gestaltas i en närmast filosofisk form. Han gjorde även en viktig insats som kulturhistorisk krönikör i Vatikanen (1947), Från Rom till Rom (1963) och Den romerska komedin (1967). Erhöll professors titel 1995. (Gustaf Widén)SteniusGoran.jpgStenius, Göran. Spelade en avgörande roll då Amos Andersson 1950 inköpte och skänkte renässansbyggnaden Villa Lante i Rom till finländska staten. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 09.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.09.2010 av Sigbritt Backman