Stenius, Erik Tillbaka

Stenius, Erik Gunnarsson (f. 1/12 1911 Hfrs, d. där 2/1 1990), filosof, fil.dr 1949. S. var 1936-48 lärare i matematik och fysik vid ett svenskspråkigt läroverk i Hfrs, 1949-54 docent och tf. professor i filosofi vid Åbo Akademi samt ordinarie professor där 1954-64; professor i filosofi vid Helsingfors universitet 1963-74. Stenius innehade gästprofessurer vid University of Iowa och Duke University i USA.

Stenius var, vid sidan av G.H. von Wright och Jaakko Hintikka, en av Finlands ledande filosofer under efterkrigstiden. Hans forskning gällde främst logikens filosofi och språkfilosofi. Hans kommentar till Wittgensteins Tractatus (1960) vann internationell erkänsla som en av de första utläggningarna av detta svårtolkade verk. Bland hans övriga arbeten kan noteras två samlingar Critical essays (1972, 1989) och Tankens gryning (1953, ny uppl. 1975), en studie över den västerländska filosofins ursprungsskede. Hans intresse för pedagogiska frågor kom till uttryck i debattskriften Skola och bildning (1946). (The philosophy of Eeik Stenius, Theoria, Vol. 50, red. I. Pörn, 1984) (Lars Hertzberg)

Hans hustru sedan 1936, fil.mag. (1933) Eva Stenius (1909-86), arbetade 1937-45 vid Rundradions svenska föredragsavdelning och var 1945-52 chef för dess svenska skolradioverksamhet. Hon verkade därtill bl.a. som frilansjournalist (sign. Miss Eye) och som översättare av finsk skönlitteratur.SteniusErik2.jpg

Stenius, Erik. Var vid sidan av Georg Henrik von Wright och Jaakko Hintikka en av Finlands ledande filosofer under efterkrigstiden. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), filosofer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Filosofi
Skapat 07.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 07.12.2009 av Sigbritt Backman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi