statens arkitekturkommission Tillbaka

statens arkitekturkommission, sakkunnigorgan som lyder under undervisningsministeriet; delar ut konstnärsstipendier och ett årligt statspris för byggnadskonst. Kommissionen har också uppgjort ett arkitekturpolitiskt program, som antagits av statsrådet 1998 och som ställt upp mål för statsmaktens åtgärder för att främja arkitekturen. Ingår i statens konstkommission (konstförvaltning). (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
staten (offentlig makt), arkitektur, expertorgan, statspriser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.06.2017 av Lasse Sundman