Spöring, Herman Diedrich Tillbaka

Spöring, Herman Diedrich (född 19/10 1701 Stockholm, död 17/6 1747 Åbo), läkare, studerade medicin i Uppsala och Stockholm, i Leiden under ledning av H. Boerhaave och i Paris; därtill studier i mineralogi i Tyskland, med.dr i Harderwijk 1726. S. var professor i medicin vid Åbo akademi från 1728 till sin död och akademins rektor i två repriser. Han utförde rättsmedicinska och diagnostiska obduktioner, publicerade tidigt undersökningar om koppympning samt fallbeskrivningar, bl.a. om en kvinna med tarmfistel i ljumsken från vilken bred bandmask tog sig ut. S. intresserade sig speciellt för denna mask, som han föreslog att spreds med fisk och inte - såsom allmänt ansågs - genom uralstring (generatio spontanea). (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), svenska tiden, läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.06.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 10.05.2016 av Johan Lindberg