Sovijärvi, Anssi Tillbaka

Sovijärvi, Anssi Raimo Antero (f. 6/10 1945 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1973. S., som är specialist i klinisk fysiologi och isotopundersökningar, utnämndes 1976 till docent i klinisk fysiologi och 1994 till den första innehavaren av professuren i klinisk fysiologi vid Helsingfors universitet. Han har verkat som avdelningsöverläkare vid lungfunktionslaboratoriet vid Helsingfors universitetscentralsjukhus 1982-91, vid klinisk-fysiologiska laboratoriet 1992-2001 och som överläkare vid detsamma fr.o.m. 2001. I sin forskning, som faller inom områdena klinisk fysiologi och lungsjukdomar, har S. främst inriktat sig på analys av andningsljuden, kväveoxid i utandningsluften, spirometri och spiroergometri samt hyperreaktivitet i luftrören. (Tom Pettersson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, klinisk fysiologi, fysiologi, docenter, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.06.2017 av Lasse Sundman