Sottunga Tillbaka

Sottunga , kommun i Ålands ö. skärgård ca 20 km från fasta Åland. Areal 28 km2, invånare 103, varav 90,3 % svenskspråkiga (2011).

Sottunga, som till folkmängden är en av landets minsta kommuner, består av huvudön Sottunga och utbyarna Mosshaga, Finnö, Södö, Husö och Hästö n. och s. om denna, samt av spridda öar av varierande storlek i n. och s. Denna skärgård kan uppvisa en snabb och rik växling mellan olika landskaps- och vegetationstyper, från huvudöns odlingsmarker (som utnyttjas bl.a. för odling av sockerbetor) till utskärens klippor.

Sottunga nämns 1544 som kapell under Föglö, bildade egen församling 1914. Träkyrka, uppförd 1661, på huvudön. (B. Rönnlöf, Familjer och gårdar i Sottunga, 2004)

SottungaSottunga låg vid sidan om den egentliga postvägen över Åland, men en reservrutt fanns via Mosshaga och Sottunga, som utnyttjades då fjärden Delet var ofarbar. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

SOTTUNGA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), ytformer, befolkning, näringsstruktur, historia, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 11.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2012 av Johan Lindberg