Solvalla Idrottsinstitut Tillbaka

Solvalla Idrottsinstitut, läger- och kurscenter på n.ö. stranden av Noux Långträsk i Esbo, grundlagt 1938 av den finlandssvenska idrottsrörelsen, som för ändamålet bildade Solvalla stiftelse. 1996 övergick S. i Svenska folkskolans vänners (SFV) ägo, 1997 bildades bolaget Solvalla-Finns Ab för att handa verksamheten, se (Finns folkhögskola), som ägdes av Solvalla stiftelse (40 %) och SFV (60 %). Vid ingången av 2011 övergick S. till Folkhälsan utbildning Ab (se Folkhälsan). Till det nya bolaget hör även Norrvalla idrottsinstitut respektive folkhögskola i Vörå. Institutets första byggnad, det s.k. Lilla Solvalla, stod färdigt 1941. Den nuvarande huvudbyggnaden, som sedermera utvidgats i flera repriser, invigdes 1953, 1982 togs en idrottshall för inomhusidrotter i bruk och i november 2001 invigdes en ny sportplan. S. har traditionellt gett grundutbildning för idrottsledare samt tilläggsutbildning i äventyrs- och friluftspedagogik. Utbildningen av idrottsinstruktörer inleddes 1967. För skolor, föreningar och företag erbjuder S. läger, kurser och olika friluftsevenemang. Terrängen kring Solvalla är särskilt lämpad för orientering och skidsport. (C-H. Fager, 50 år Solvalla idrottsinstitut, 1988)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
folkhögskolor, stiftelser, idrottsinstitut
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Idrott
Skapat 14.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.06.2017 av Lasse Sundman