Sohlberg, Seth Tillbaka

Sohlberg, Seth Agathon (f. 2/1 1856 Åbo, d. 29/1 1918 Viborg), affärsman och donator. S. anställdes 1881 vid Parviainen & C:o i Hfrs och köpte 1884 företagets filial i Viborg; bedrev därefter under eget namn handel med järnvaror och byggnadsmaterial, maskinförnödenheter, kol och koks m.m. Handelsrörelsen kompletterades till en början med en galvaniseringsfabrik, en plåtslageriverkstad och en spikfabrik, men fabriksdriften nedlades 1906. S. var en av Simpele pappersbruks grundläggare (1906) och innehade därtill bl.a. aktiemajoriteten i Ab Wärtsilä. Han donerade testamentariskt betydande penningsummor till olika svenskspråkiga kulturändamål, bl.a. till Åbo Akademi och Svenska kulturfonden. Erhöll bergsråds titel 1908.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), affärsmän, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter