Socialdemokratiska kvinnor Tillbaka

Socialdemokratiska kvinnor (Sosialidemokraattiset naiset), Hfrs, organisation som tillkom 1979 genom sammanslagning av två äldre socialdemokratiska kvinnoförbund. En socialdemokratisk kvinnoorganisation, som från 1950 hette Sosialidemokraattinen naisliitto, grundades 1900 av Miina Sillanpää, Ida Aalle-Teljo m.fl. Under den socialdemokratiska rörelsens splittring på 1960- o. 70-t. stödde förbundet utbrytarpartiet ASSF; kvinnorna i moderpartiet bildade 1959 ett eget kvinnoförbund, Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto. Det återförenade socialdemokratiska kvinnoförbundet registrerades inte som en separat sammanslutning, utan bildade en kvinnoorganisation inom partiet.

Den socialdemokratiska kvinnorörelsen som på 1920- o. 30-t. gått in för liknande verksamhet som den borgerliga kvinnorörelsen visade efter splittringen 1959 större intresse för politiska frågor. Inom Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto arbetade 1966-70 en kommitté som granskade kvinnans ställning i samhället. Som en följd av kommitténs arbete bildades jämställdhetsdelegationen i Finland 1972. S. har i sitt arbete för socialpolitiska reformer samarbetat över partigränserna med andra kvinnoorganisationer, bl.a. inom ramen för Kvinnoorganisationernas centralförbund. Förbundet har ca 15 700 medlemmar fördelade på 439 lokala föreningar (2005). (S-K. Kilpi/A. Sinervo, Sosialidemokraattisten naisten valtiollinen toiminta, 1937; J. Johansson, Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto 10 vuotta, 1969; M. Lähteenmäki, Vuosisadan naisliike: Naiset ja sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa, 2000)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
socialdemokratiska partier, kvinnoorganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi