Smedjebacka, Henrik Tillbaka

Smedjebacka, Lars Henrik Evald (född 14/12 1925 Terjärv, död 5/11 2012 Helsingfors), missionär, teol.dr 1973. S. var 1951-55 svensk sekreterare vid Finska missionssällskapet (FMS), 1955-58 distriktsmissionär i Tanzania och därefter fram till 1963 lektor vid lutherska teologiska seminariet i Makumira samt 1964-65 kyrkopresident i Njombe, Tanzania. Han återvände 1968 till hemlandet och innehade olika administrativa tjänster vid FMS, där han 1981-91 var högste chef som missionsdirektor. S. var 1975-91 docent i kyrkohistoria och missionsvetenskap vid Åbo Akademi. Han har skrivit flera böcker om mission, förutom avhandlingen Lutheran church autonomy in Northern Tanzania (1973) bl.a. Tjugofem år i Tanzania, Finska missionssällskapets insats 1948-73 (1976), I Guds fotspår (2001), The search for church union in East Africa (2002) och Hela evangeliet till hela världen (2004), om Kyrkans utlandshjälp.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), missionärer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 23.03.2016 av Johan Lindberg