Slotte, Carl Johan TillbakaSlotte, Carl Johan (f. 20/1 1827 Nedervetil, d. där 5/11 1903), bonde och lantdagsman, far till Alexander Slotte. Han var en central gestalt i hemsocknen Nedervetil, bl.a. som ordförande i kommunalstämman från 1875. Slotte grundade den första folkskolan i socknen på 1880-talet och upplät rum för den i sitt eget hem. Som jordbrukare var han en föregångare som skaffade nya effektiva maskiner som underlättade arbetet. Han grundade också det första mejeriet och en sparbank i Nedervetil. 1863 invaldes Slotte i lantdagen och satt där fram till 1900 års lantdag. Vid lantdagen 1877-78 utsågs han till bondeståndets talman och kvarstod på denna post under ytterligare fyra lantdagar; vid öppnandet av 1891 års lantdag höll han ett modigt tal om folkets oro inför förryskningsåtgärderna, vilket ledde till att han vid följande lantdag inte blev vald till talman.

Slotte, Carl-Johan (f. 1933)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bönder, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 23.06.2010 av Sigbritt Backman