Skolstyrelsen Tillbaka

Skolstyrelsen, 1869-1918 Överstyrelsen för skolväsendet, centralt ämbetsverk med uppgift att leda och övervaka skolväsendet, den allmänna biblioteksverksamheten och det fria bildningsarbetet, ersattes 1991 av den nuvarande Utbildningsstyrelsen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biblioteksverksamhet, fritt bildningsarbete, centrala ämbetsverk, skolväsen (förvaltningsgren)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Skolor och gymnasier
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Lasse Sundman