Sistonen, Lea Tillbaka

Sistonen, Lea Tuulikki (f. 2/11 1959 Joensuu), cellbiolog, fil.dr 1990. Hon verkade från 1984 som forskare vid institutionen för biologi vid Åbo Akademi och innehade 1986-2000 forskartjänster vid Finlands Akademi. Efter disputationen vid Helsingfors universitet arbetade hon 1990-93 vid Northwestern university (USA). S. var 1998-2000 gruppledare vid Åbo bioteknikcentrum, 1998-99 professor i molekylärbiologi vid universitetet i Bergen och utnämndes 2000 till professor i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi. Sedan 2004 innehar hon en av Finlands Akademis femåriga akademiprofessurer. Hennes forskning är fokuserad på regleringen av de skyddsproteiner som produceras av celler särskilt som svar på olika stressfaktorer, t.ex. värmechocker, och (tills. m. maken John Eriksson) de signalsystem som avgör om celler fortlever eller går in i s.k. apoptos (kontrollerad celldöd). (Kristian Donner)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, forskare, cellbiologi, bioteknologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Biologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.06.2017 av Lasse Sundman