Sirén, Gustaf Tillbaka

Sirén, Gustaf Emil (f. 23/2 1920 Nastola, d. 11/5 2008 Stockholm), skogsexpert, agr.o.forst dr 1955. S. var 1966-73 e.o. professor i skogsvård vid Helsingfors universitet; från 1964 verkade han även i Sverige vid dåvarande Skogshögskolan som professor samt 1978-85 vid Sveriges lantbruksuniversitet som e.o. professor i energiskogsbruk. S. hörde till banbrytarna i nordisk skogsforskning inom specialområdet skogsföryngring. I Finland var hans forskningsresultat avgörande när man på 1960-t. började satsa på intensivare skogsbruk i n. Finland, vilket resulterade i stora områden med unga tallbestånd. Dessa snabbväxande skogar möjliggör på 2000- t. samtidig fortsatt virkesproduktion och utvidgning av naturskyddsområden. I Sverige blev S. en av världens ledande forskare inom mekaniserad skogsföryngring och grundade en forskargrupp kring detta tema. Han forskade även kring snabbväxande lövträd och påvisade under oljekrisen på 1970-t. att biobränslen kan ersätta både olja och kol. Publicerade flera vetenskapliga skrifter och rapporter, bl.a. Kan vi odla vår energi? (1977).
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, skogar, experter, skogsskötsel
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Skogsbruk
Skapat 11.08.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman