Simons, Lennart Tillbaka

Simons, Jakob Lennart (f. 25/9 1905 Vörå, d. 9/12 1986 Hfrs), fysiker, fil.dr 1936, far till Kai S. Han var 1928-41 lärare i matematik vid Åggelby svenska samskola och 1933-41 dess rektor. Sin vetenskapliga karriär inledde S. med arbeten från Raman-spektroskopins område, men efter en vistelse vid Niels Bohrs institut i Köpenhamn 1938-40 blev kärnfysik huvudintresset. S. var 1941-72 svenskspråkig professor i fysik vid Helsingfors universitet och lade grunden till den experimentella kärnfysiken i Finland bl.a. genom att ta initiativ till och leda byggandet av landets första partikelaccelerator; grundade Acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet (fysik). S. behandlade frågor från sitt specialområde, kärnfysiken, i ett stort antal vetenskapliga artiklar samt skrev översiktsartiklar om forskning och undervisning.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fysiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Fysik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter