Siivola, Antti Tillbaka

Siivola, Antti Tapani (f. 14/9 1936 Fredrikshamn), fysiker, fil.dr 1964. S. var 1962 forskningsassistent vid Atomenergikommissionen, 1962-69 amanuens vid institutionen för kärnfysik vid Helsingfors universitet och blev 1968 tf. samt 1969 ordinarie bitädande professor i fysik vid Helsingfors universitet. Han handhade en professorstjänst i fysik (elektronik) 1968-70 och blev 1970 utnämnd till professuren i fysik, därifrån han pensionerades 1999. S. har innehaft viktiga poster inom organisationer för undervisning, forskning och försvar samt i vetenskapliga samfund. Han har publicerat vetenskapliga undersökningar från kärnfysikens område.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fysiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Fysik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter