Sibelius-samfundet Tillbaka

Sibelius-samfundet (Sibelius- seura), Hfrs, gr. 1957 med syfte att främja intresset för och forskningen kring tonsättaren Jean Sibelius. S. anordnade 1962-63 en skulpturtävling och därpå, i samarbete med andra organisationer, en nationell insamling för skapandet av ett Sibeliusmonument i Hfrs (förverkligat 1967, Hiltunen, Eila). S. arrangerar sedan 1965 vart femte år i Hfrs en internationell Sibeliustävling i violinspel och utger tillsammans med Helsingfors universitet och musikförlaget Breitkopf & Härtel Sibelius samlade verk.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tonsättare, minnesmärken, föreningar, musik (konstarter), Jean Sibelius-violintävling
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman