Schwindt, Theodor Tillbaka

Schwindt, Petter Theodor (f. 13/10 1851 Räisälä, d. 27/10 1917 Hfrs), etnograf, fil.dr 1892. S. blev 1893 intendent vid Arkeologiska kommissionen (Nationalmuseum), sedan han bl.a. på basis av gravundersökningar, utförda 1884-90, lämnat värdefulla bidrag till kännedomen om det forntida karelska dräktskicket. Han var aktivt verksam inom hembygdsarbetet och utsågs 1908 till ordförande i det då bildade centralutskottet för hembygdsforskning. Under de s.k. ofärdsåren tillhörde han Kagalens styrelse och var medlem av Voimaförbundet; ledamot av borgarståndet 1894-1905 (ungfinne). (S. Haltsonen, Karjalainen kansantutkija, 1947)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman