Scheinin, Theodor Tillbaka

Scheinin, Theodor Mikael (f. 4/12 1924 Hfrs, d. där 25/3 2006), läkare, med.o.kir. dr 1958. S. var specialist i allmän kirurgi, thorax-, hjärt- och kärlkirurgi samt gastroenterologisk kirurgi. Han verkade 1967-71 som biträdande professor i kirurgi vid Åbo universitet och 1971-89 som professor i kirurgi vid Helsingfors universitet samt överläkare vid HUCS IV kirurgiska klinik. Hans vetenskapliga arbeten, som spänner över ett brett fält av kirurgin, gällde främst experimentell kirurgi, blodkärls- och abdominalkirurgi samt levertransplantationer, senare även medicinsk historia. Med sina medarbetare utförde han 1982 de första levertransplantationerna i Finland. S. var 1971-79 generalsekreterare för Nordisk kirurgisk förening och 1986-95 sakkunnig hos Sigrid Jusélius stiftelse, varav sex år som dess ordförande. Han var ordförande för Finska läkaresällskapet 1980, för Gastroenterologföreningen i Finland 1983-84 och för Kirurgföreningen i Finland 1985-86. För sina kliniska och vetenskapliga insatser erhöll S. ett flertal pris och andra utmärkelser. Han utsågs till hedersmedlem i Finska läkaresällskapet, Kirurgföreningen i Finland, Gastroenterologföreningen i Finland och Nordisk kirurgisk förening. 1989 kallades han som den andre finländaren i historien till hedersmedlem i American college of surgeons, en hedersbetygelse av ovanliga mått. Han betraktas som en av de allra främsta företrädarna för modern kirurgi i Finland. (Tom Pettersson)

Hans son, ped.dr (1990) Patrik S. (f. 1956), blev 1999 professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter