Schauman, Wilhelm Tillbaka

Schauman, Wilhelm (f. 8/11 1857 Jakobstad, d. 14/11 1911 Berlin), industriman, bror till Ossian Schauman. Han grundade 1883 en cikoriefabrik i hemstaden och blev snart landets ledande tillverkare av cikoria. På 1890-talet inledde Schauman export av rundvirke och anlade ett sågverk på Alholmen (1895). 1901 grundade han en sockerfabrik; den nedlades 1918 i samband med den stora omorganiseringen av landets sockerindustri.

Schauman beslöt 1911 att bygga landets första egentliga fanerfabrik i Jyväskylä, men projektet förverkligades först efter hans död. Efter grundarens frånfälle delades hans företag upp på Wilh. Schauman Ab i Jakobstad, som upplöstes 1938, och dotterbolaget Wilh. Schaumans fanerfabrik Ab i Jyväskylä, som 1937 antog namnet Oy Wilh. Schauman Ab. Erhöll bergsråds titel 1907. (A. Ahlström, Bergsrådet W.S., 1957)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), företagsledare, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 22.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 22.06.2010 av Sigbritt Backman