Schauman, Georg Tillbaka

Schauman, Georg Carl August (f. 14/9 1870 Hfrs, d. där 6/10 1930), biblioteksman och politiker, fil.dr 1911, son till August Schauman Han anställdes 1889 vid Helsingfors universitetsbibliotek, var amanuens 1893-1914, bibliotekarie 1914-18 och överbibliotekarie från 1918; förestod därtill Vetenskapliga samfundens bibliotek 1905-14. Han var 1913-14 docent i nationalekonomins historia vid Helsingfors universitet och publicerade en rad arbeten från den ekonomiska och politiska historiens område.

S.chauman var ledamot av ståndslantdagen 1897-1906 och satt från 1919 i riksdagen som medlem av Svenska folkpartiets riksdagsgrupp. Han önskade fästa större vikt vid de sociala frågorna än vad partiet i allmänhet gjorde och tona ned språkfrågans betydelse. Under författningskampen 1918 (skildrad av honom själv i boken Kampen om statsskicket i Finland, 1924) tog han med kraft ståndpunkt för ett republikanskt styrelseskick. Schauman grundade 1919 fraktionen Svenska vänstern, som tidvis uppträdde som ett eget parti redan under hans livstid.SchaumanG.jpgSchauman, Georg. Var verksam inom Svenska folkpartiet och grundade 1919 fraktionen Svenska vänstern. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
Ämnesord
universitetsbibliotek, politiker, bibliotekarier, vänsterpartier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 02.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman