Schalin, Teodor Tillbaka

Schalin, Zacharias Teodor (f. 19/11 1882 Hfrs, d. 31/7 1960 Pargas), skulptör och målare, bror till Olav S. Efter studentexamen 1900 genomgick S. Finska konstföreningens ritskola 1901-03 och bedrev samtidigt studier vid universitetets ritsal. S. verkade 1909-49 som teckningslärare i ett flertal läroverk, längsta tiden (från 1917) i Åbo, där han även gjorde en betydande insats vid Konstföreningens i Åbo ritskola 1917-47. Som skulptör verkade han huvudsakligen 1911-17. I yngre år arbetade han främst som skämttecknare (medarb. bl.a. i skämttidn. Fyren) och illustratör, men övergick småningom nästan helt till att måla porträtt och om somrarna landskap. En studieresa till Berlin 1919-20 medförde en nyorientering mot större expressivitet och kraftigare anslag. Som porträttmålare utförde S. ca 300 arbeten; bland dem märks porträtt av hovrättspresidenten Hugo Lilius (1932), biskop G.O. Rosenqvist (1957) och Ralf Törngren (1958). Han framträdde på äldre dagar även som medaljkonstnär. I sitt andra äktenskap (från 1921) var S. gift med konstnären Greta S.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer), tecknare (bildkonstnärer), skulptörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter