Savolaxbrigaden Tillbaka

Savolaxbrigaden, f.d. östfinskt truppförband som räknade sitt ursprung från 1620-talet, då Savolax (infanteri)regemente uppställdes. Dess egentliga tillkomstår var dock 1775, då Gustav III lät grunda Kungliga Savolaxbrigaden. Brigadens förste chef, G.M. Sprengtporten, gjorde den genom olika åtgärder (införandet av nya vapen, realistiska manövrar m.m.) till en elittrupp, särskilt lämpad för partigängarkrig. Savolaxbrigaden hade olika sammansättningar 1775-1810; den utmärkte sig både i krigen 1788-90 (befälhavare C. v. Stedingk) och 1808-09 (befälhavare J.A. Cronstedt). Vid krigsutbrottet 1808 bestod Savolaxbrigaden av Savolax infanteriregemente, Savolax jägarregemente, Karelska jägarkåren, uppsatt 1788-89, och några andra infanteri- och kavallerienheter, inklusive reservtrupper 3 484 man. Efter kriget fördes militärtraditionerna i Savolax vidare av fåtaliga värvade trupper och fr.o.m. 1880 av 6. Finska skarpskyttebataljonen, som indrogs då finska militären upplöstes i början av 1900-talet. Då det självständiga Finlands armé organiserades tillkom Savolaxbrigaden på Karelska näset (jfr Savolax jägarregemente ) med huvudgarnison i Kexholm. Under krigen 1939-45 bildade brigaden genom mobilisering av reservister infanteriregementen, som kämpade bl.a. vid Taipale och Kollaa under vinterkriget samt vid Tyrjä, Siiranmäki och Vuosalmi under fortsättningskriget. Av dessa krigstida regementen var JR 49 och JR 7 brigadens traditionstrupper, och efter kriget stationerades det sistnämnda i S:t Michel. Den nya Savolaxbrigaden, fi. Savon prikaati, tillkom 1957 och tog 9/1 2006 in sin sista kontingent värnpliktiga. Sedan denna hemförlovats, indrogs brigaden som ett led i den vid denna tid pågående strukturförändringen inom försvarsmakten. Brigaden firade sitt 225-årsjubileum 2000. För att föra dess traditioner vidare bildades 1961 ett gille, som sedan 1963 har publicerat tidskriften Porrassalmi och varit med om att upprätta Infanterimuseet i S:t Michel. (J.J. Burman, Anteckningar, förda under tiden från år 1785 till år 1816 jemte Relation om Savolaksbrigadens operationer under 1808 och 1809 års krig, 1865; E.S. Tigerstedt, Biografiska anteckningar om S:s män 1808-09, 1908; K. Väänänen, Savon prikaatin historiaa: Savon prikaatin ja sen perinnejoukkojen vaiheita Suomen itsenäisyyden ajalta, 1978; J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; J. Kronlund, Från folkresning till institution: Finlands försvarsmakt 1918-1993, 1993; V. Virkkunen, Vapauden testamentti: Savon prikaatin sotilaita von Döbelnistä Adolf Ehrnroothiin, 1999; B. Nelson, Duncker och S., 2000)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
truppförband, regementen, infanteri, krigshistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 25.03.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman