Sauramo Matti Tillbaka

Sauramo (t. 1906 Sundell), Matti Rufus (f. 17/11 1889 Loimaa, d. 7/6 1958 Luvia), geolog, fil.dr 1922. S. tjänstgjorde 1919-29 som geolog på geologiska kommissionen, var 1924-29 docent vid Helsingfors universitet och 1929-57 professor i geologi och paleontologi där. Han uppnådde betydelsefulla resultat främst inom kvartärgeologin, utforskade bl.a. Finlands och Östersjöområdets senglaciala historia; bland arbeten märks Geochronologische Studien über die Spätglaziale Zeit in Südfinnland (1918), Studies on the quaternary varve sediments in southern Finland, (1923), Das Rätsel des Ancylussees (1954) och Die Geschichte der Ostsee (1958). 1927 utkom första upplagan av läroboken Jääkaudesta nykyaikaan (2. uppl. 1940). Även om hans teori om landhöjningen inte har vunnit allmänt erkännande, så gjorde hans forskning rörande Östersjön honom till en ledande expert på området, och han kallades ibland "Östersjöns mästare".

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter