Sarmela, Matti Tillbaka

Sarmela, Matti Eljas (f. 6/4 1937 Hollola), folklivsforskare och kulturantropolog, fil.dr. 1972 på en avhandling om folkdiktning. S. var 1962-68 redaktör för Suomen kansankulttuurin kartasto (Atlas över Finlands folkkultur) och verkade 1973-81 som biträdande professor i allmän etnologi vid Helsingfors universitet samt 1981-88 som biträdande professor i socialantropologi. Han utnämndes 1988 till professor i kulturantropologi, en lärostol som inrättats tre år tidigare (pensionerades 2000).

S. var under 1970-90-t. sysselsatt med fältarbeten i Thailand. Hans Suomen perinneatlas (1994) beskriver med ett flertal kartor den finländska och karelska kulturen fram till bondesamhällets tid; han erhöll Fack-Finlandia 1995 för verket. S. har därtill publicerat ett tiotal andra böcker och drygt 200 artiklar om finländsk och thailändsk kultur. Han har varit med om att grunda såväl Etnografiska museet som Antropologiska sällskapet (dess första ordf. 1975) och var 1989-97 huvudredaktör för tidskriften Suomen Antropologi/Antropologi i Finland.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 15.04.2016 av Johan Lindberg