Saris, Nils-Erik Tillbaka

Saris, Nils-Erik Leo (f. 2/11 1928 Hfrs), kemist, fil.dr 1964. S. var 1953-56 forskningsassistent vid Biokemiska forskningsanstalten och 1958-59 vid University of Pennsylvania, 1956-65 sjukhuskemist vid Aurora sjukhus i Hfrs och 1966-72 överkemist vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Han utnämndes 1969 till docent i biokemi vid Helsingfors universitet och var 1972-93 professor i medicinsk kemi där. Han har framgångsrikt undersökt mitokondrier och deras kalcium-jontransport, vilket har lett till att bio-energetiken blivit ett internationellt erkänt forskningsområde i Finland. S. var 1989-92 andre prorektor vid Helsingfors universitet och har innehaft ett flertal betydande förtroendeuppdrag inom universitetsförvaltningen, och inom kemistsammanslutningar både i hemlandet och utomlands, bl.a. som Finlands representant i IUPAC:s kommitté för den biologisk-kemiska sektionen 1964-68. Med.o.kir.dr h.c. 1990. (Franciska Sundholm)

Hans son, fil.dr (1990) Per S. (f. 1960), blev 2002 professor i livsmedelsmikrobiologi vid Helsingfors universitet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), kemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter