Sandqvist, Tom Tillbaka

Sandqvist, Tom (f. 18/1 1954 Borgå), konstvetare, kritiker och författare, fil.dr 1988, son till Rolf S. Han var 1979-84 redaktör vid Finska notisbyrån, samtidigt som han etablerade sig som konstkritiker i olika tidningar och tidskrifter; hörde också till redaktionen för den unga generationens tidskrift Otid. Den modernistiska konstens födelse blev tidigt hans specialområde och förde honom in i en akademisk karriär i Sverige. S. var 1991-95 intendent vid Riksutställningar i Stockholm, 1995-98 professor vid Kungliga konsthögskolan och 1989-99 vid Konsthögskolan i Umeå. Sedan 1999 är han docent vid Lapplands universitet. Hans konsthistoriska författarskap är omfattande, från de vilt spretande och teoretiskt snåriga essäsamlingarna Det smala (1980), Konst. Mull. Myter (1982) och Det stora nejet (1985) till doktorsavhandlingen Den meningslösa kuben (1988), Kärlek och Dada (1998), Det fula (1999) och Dada öst (2004), en imponerande odyssé till modernismens rumänska källsprång. Mera populärt hållna är Han finns, förstår du (1985), som handlar om konstnärerna Siri Derkerts och Valle Rosenbergs korta kärlekssaga, samt Pappa, min pappa (1997), ett ömsint porträtt av fadern, konstnären Rolf S. Traumatiska upplevelser av att vara finlandssvensk i Sverige beskrivs i den självbiografiska debattboken Ni sjunger så vackert (1999). En höjdpunkt i S:s rent skönlitterära produktion är romanen Turkiska huset (2002), som skickligt förenar bilder av en splittrad uppväxt med nuets kaos. Oavsett i vilken genre han skriver är S. en gränsöverskridare. (Gustaf Widén)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi