Sammallahti, Pekka Tillbaka

Sammallahti, Pekka Lars Kalervo (f. 21/5 1947 Hfrs), språkvetare, fil.dr 1977. S. verkade 1968-71 som assistent vid Helsingfors universitet, var 1972-77 forskare där; docent i finsk-ugrisk språkvetenskap sedan 1977. Han var 1977-82 biträdande professor i samiska språket och kulturen vid Uleåborgs universitet samt blev 1982 professor i ämnet, den förste i Finland. S. är en förnyare av den fonologiska forskningens traditioner. Han har skrivit flera ordböcker och deltagit som rådgivare i ett enaresamiskt-finskt ordboksprojekt vid Forskningscentralen för de inhemska språken och skall tjänstgöra som huvudredaktör för de ordböcker som kommer att publiceras inom ramen för projektet. S. har också skrivit flera skolböcker i samiska språket.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lingvister, professorer, samiska, finsk-ugriska språk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman