Samfundet Folkgemenskap Tillbaka

Samfundet Folkgemenskap, finlandssvensk nazistisk organisation, bildades hösten 1940 på Söderkulla i Sibbo, där gårdens ägare amiral Hjalmar von Bonsdorff utsågs till ordförande och löjtnant Gunnar Lindqvist till sekreterare. Den sistnämnde var organisationens drivande kraft bl.a. som redaktör för samfundets tidskrift För Frihet och Rätt, som började utkomma våren 1942 (den hade utkommit även 1936-39 med Lindqvist som redaktör). Vid denna tid skedde även ett byte på ordförandeposten: von Bonsdorff efterträddes av löjtnant Karl A. Jansson, som kvarstod fram till hösten 1944, då samfundet upplöstes på basis av bestämmelserna i vapenstilleståndsfördraget. Dess närmaste bundsförvant bland de övriga nazistiska smågrupperingarna (nazism) var Arvi Kalstas organisation, en arvtagare till Finlands folkorganisation. (H. Ekberg, Führerns trogna följeslagare, 1991) (Henrik Ekberg)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
föreningar, nazism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman