Saltzman, Fredrik TillbakaSaltzman, Fredrik (f. 28/7 1881 Lammi, d. 2/8 1972 Hfrs), läkare, fil.mag. 1907, med.o.kir.dr 1914, son till Fredrik S. d.ä. S. tjänstgjorde 1912-25 vid olika sjukhus i Hfrs. Han var 1919-48 docent i invärtes medicin vid Helsingfors universitet och 1927-48 överläkare vid medicinska avdelningen på Maria sjukhus. S. skötte 1943-46 den nyinrättade svenskspråkiga professuren i ämnet vid Helsingfors universitet och åstadkom att det grundades en motsvarande klinik, som fick egna lokaliteter på Maria sjukhus (Bertel von Bonsdorff). Han innehade talrika förtroendeuppdrag i finlandssvenska och nordiska organisationer, bland dem ordförandeskapet för Samfundet Folkhälsan 1951-61. Han var ordförande för Finska läkaresällskapet 1936 och valdes till sällskapets hedersledamot 1948. S. publicerade undersökningar om invärtesmedicinska sjukdomar, bl.a. om perniciös anemi. Erhöll professors titel 1938. (Ralph Gräsbeck/Tom Pettersson)

Fredrik Saltzman d.ä. (1839-1914)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 16.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.04.2012 av Johan Lindberg