Sahlström, Anna-Lisa Tillbaka

Sahlström, Anna-Lisa (f. 29/11 1942 Vasa), författare och journalist. S. var 1962-63 och 1964-84 verksam som reporter vid Vasabladet, där hon utvecklade en personlig, impressionistisk berättarstil. Ett liknande grepp använder hon också i sitt dokumentärt betonade författarskap med inriktning på människor och företeelser inom österbottnisk och finländsk arbetarrörelse. Arbetarstaden (1975), ett försvar för en ursprunglig trähusmiljö, följdes av bl.a. De rödas gård (1981), en historik över Folkets hus i Vasa, och Och visslan skrek - en berättelse om tobaksänglar (1992). Ett vidare nationellt perspektiv anlägger S. i En såg sig om och vände (1995), som handlar om den röda regeringen 1918, och Mordet på kören (2003). Hellis folk (1979) är ett engagerat försvarstal för romerna i Finland. Hennes prosa kännetecknas av livfull dialog, där dokumentära fakta ur finländsk närhistoria förenas med berättarröstens subjektiva reflektioner. (Gustaf Widén)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter