Sahlberg, Irja Tillbaka

Sahlberg, Irja Margareta (f. 11/6 1904 Åbo, d. där 21/6 1972), folklivsforskare och museitjänsteman, fil.kand. 1931. Sahlberg tillhörde kretsen av unga forskare kring Gabriel Nikander vid Åbo Akademi och specialiserade sig på byggnads- och hantverkshistoria. Som Svenska litteratursällskapets stipendiat gjorde hon fältarbeten, mest byggnadsdokumentation i alla delar av Svenskfinland. Sitt museiarbete började Sahlberg på Sagalund i Kimito, och 1937 anställdes hon vid Historiska museet i Åbo. Hon ledde det konkreta museiarbetet när den första delen av Klosterbacken musealiserades och reviderade de stilhistoriska interiörerna på Åbo slott enligt vetenskapliga principer. Åren 1953-60 var Sahlberg museichef i Åbo och efter tjänstebyte amanuens till pensioneringen 1968. Under Sahlbergs tid som chef genomdrevs de politiska besluten att den återstående delen av Klosterbacken och gården Qwensel skulle bevaras. Sahlberg var en pionjär inom urban etnologi som i sitt arbete kombinerade historikerns metodik och folklivsforskarens helhetssyn. Hon skrev själv sina texter på både svenska och finska. Sahlberg utarbetade de första guideböckerna om Sagalunds museum (1934), Klosterbacken (1941), Gården Qwensel och apoteksmuseet (1963) samt om museet i Tövsala, Taivassalon museo (postumt 1974). Sahlbergs bibliografi omfattar ca 70 titlar. Till de viktigaste hör Byggnadsskick och heminredning på Klosterbacken (1941) samt avsnitten om jordbruk och byggnadsskick i Kimitobygdens historia (1942). (S. Sjöberg-Pietarinen, Kvinna i museivärlden, 1997) (Solveig Sjöberg- Pietarinen)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 16.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman