Saalas, Uunio Tillbaka

Saalas (t. 1906 Sahlberg), Uunio (f. 18/2 1882 Hfrs, d. där 3/4 1969), entomolog, fil.dr 1919, son till J.R. Sahlberg. S. var 1923-52 professor i lantbruks- och forstzoologi vid Helsingfors universitet. Han företog forskningsresor bl.a. till Nordafrika, Främre Asien och Nordamerika och inriktade sig främst på barkborrar och andra skadeinsekter (bl.a. Die Fichtenkäfer Finnlands, 2 bd, 1917-23, Kaarnakuoriaisista ja niiden aiheuttamista vahingoista Suomen metsissä, 1919). Han skrev även biografier (på fi.) över sin far, farfar och farfarsfar, vilka samtliga varit framstående entomologer, samt minnen från barndomen och ungdomsåren, Muistelmia lapsuuteni ja nuoruuteni ajoilta (1963). På 1930-t. var S. en av de aktivaste förkämparna för en förfinskning av universitetet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, forskare, entomologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 27.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman